Alergie, a zdrowie psychiczne

Ostatnie badania pokazują, że istnieje związek między alegiami, a zdrowiem psychicznym. U osób, które cierpią na alergie częściej notuje się problemy psychiczne.

alergie a zdrowie psychiczne fot. Shutterstock.com

Badacze z Wielkiej Brytanii przeanalizowali dane medyczne z Biobanku, w celu ustalenia, czy i jaka jest korelacja pomiędzy alergiami a chorobami psychicznymi. Zauważono, że istnieje współzależność, ale to za mało, aby stwierdzić, czy jeden problem powoduje inny. Wyniki zostały opublikowane w Clinical & Experimental Allergy.

Wcześniej w badaniach wykryto, że osoby z atopowym zapaleniem skóry, które jest jedną z częstszych reakcji alergicznych, są bardziej narażone na występowanie depresji, schizofrenii i zaburzeń lękowych. Natomiast cierpiący na astmę i katar sienny, oprócz depresji i schizofrenii, są bardziej podatni na chorobę afektywną dwubiegunową.

Badania bazujące na danych z Biobanku wykryły korelację, ale naukowcy wstrzymują się z jednoznacznym wskazaniem, że to alergie powodują problemy psychiczne, albo odwrotnie.
Autorka badania, dr Hannah Sallis , specjalistka ds. epidemiologii genetycznej w Bristol Medical School wyjaśniła, że „Ustalenie, czy choroba alergiczna powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym, czy odwrotnie, jest ważne, aby odpowiednio ukierunkować przyszłą terapię”.
Dane pochodziły od osób w wieku 37-73 lat pochodzenia europejskiego, dlatego jest to pewne ograniczenie badań i nie można wyników uogólniać w odniesieniu do młodszych grup wiekowych.

Nie wyklucza się związku przyczynowego

Jak mówi jedna z badaczek, dr Ashley Budu-Aggrey z Bristol Medical School: „Badania nie wykluczają potencjalnego wpływu przyczynowego na postęp choroby. Jeśli wykryjemy taki związek, może to pomóc w odkryciu nowych strategii leczenia chorób alergicznych lub psychicznych”.
Według naukowców jest kilka hipotez wyjaśniających możliwe mechanizmy przyczynowe. Na przykład widoczne zmiany na skórze, lub uporczywe swędzenie może prowadzić do problemów w kontaktach społecznych, do wykluczenia, lub samoizolacji, co pogarsza stan psychiczny z oczywistych przyczyn. Wiele alergii prowadzi też do problemów ze snem (swędzenie, kaszel, zatykający nos katar), a brak snu również ma wpływ na dobrostan psychiczny. Badacze przywołują rownież „hipotezę zapalną”, która mówi, że problemy ze zdrowiem psychicznym mogą wynikać z reakcji zapalnej organizmu pod wpływem alergenów.

Tonya Twinders, dyrektor generalna Allergy & Asthma Network, omawiając wcześniejsze badania sugerowała, że wspólnym mianownikiem obu chorób może być: „stan niepokoju, który ma kluczowe znaczenie dla etiologii zaburzeń psychicznych, ale może również powodować alergie”.

Zależności

Naukowcy ustalili, że różnego typu alergie częściej występują w przypadku konkretnych problemów psychicznych.

  • Depresja: Z depresją najsilniej związana jest astma, atopowe zapalenie skóry i katar sienny.
  • Zaburzenia lękowe: najsilniej korelują z atopowym zapaleniem skóry.
  • Choroba afektywna dwubiegunowa: Astma.
  • Neurotyczność: astma i atopowe zapalenie skóry.

Naukowcy mówią, że raczej nie ma co liczyć na to, że po ustąpieniu objawów alergii w magiczny sposób cofną się też problemy psychiczne. Istotne jest jednak to, że coraz więcej jest dowodów na to, że psychika i ciało człowieka stanowią całość i skuteczne leczenie powinno obejmować oba aspekty.

Zobacz również:
REKLAMA