Oddaj swój 1% przez internet

Od roku 2004, kiedy to weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) polscy podatnicy mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Z racji na możliwość rozliczania PIT przez internet wiele osób pyta, czy w ten sposób można również przekazać wybranej fundacji swój 1%. Oczywiście, jest taka możliwość. Jak dokładnie należy to zrobić?

1%

Pomoc w formie 1% - jak to wygląda w Polsce? 

W Polsce, jeszcze w odniesieniu do rozliczenia PIT za rok 2003, było jedynie 80 320 osób, które zdecydowały się wesprzeć wybraną organizację swoim 1%. W sumie zebrano jednak dzięki temu ponad 10 milionów złotych. W rozliczeniu za rok 2013, czyli dekadę później, na podobny akt darowizny zdecydowało się już o wiele więcej ludzi – ponad 12 milionów. Dzięki temu łączna kwota przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego podatku wyniosła przeszło 506 i pół miliona złotych. Jak będzie w rozliczeniu za 2015 rok? Z pewnością liczba ta jeszcze wzrośnie. 
Mechanizm przekazywania swojego 1% jest w Polsce dosyć prosty – kiedyś trzeba było samemu dokonywać przelewu, uwzględniając oddaną na jakiś szczytny cel kwotę w rozliczeniu. Obecnie jednakże uprawnienia do wysłania owego 1% scedowane są na naczelnika urzędu skarbowego, który przekazuje pieniądze w imieniu podatnika.

Program PIT czy e-Deklaracja?

Rozliczanie PIT przez internet może być dokonane albo przy pomocy specjalnie w tym celu stworzonych formularzy, będących wirtualnym odpowiednikiem znanych wszystkim, papierowych deklaracji, albo też przy pomocy specjalnego programu, pobieranego za darmo na komputer. Program PIT jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że wyposażono go w odpowiednie moduły wspomagające, które tłumaczą użytkownikom kolejne kroki, przyspieszając wypełnienie formularza. Łatwiejsze rozliczanie podatku nie jest jednak jednoznaczne z uchronieniem się przed błędami, dlatego też Program PIT wyposażono w jeszcze jedną funkcję – wskazuje on miejsca, w których popełniono błąd, co pozwala na jego natychmiastową poprawę. Wysyłane do odpowiedniego urzędu skarbowego zeznanie podatkowe jest zatem wolne od błędów, których tak bardzo obawiają się podatnicy.
Ponieważ deklaracje wirtualne są identyczne z formularzami, które można dostać w urzędzie skarbowym, wszystkie ich części wypełnia się w ten sam sposób. Jeśli zatem dotychczas przekazywaliśmy swój 1% podatku na szczytny cel, nie powinniśmy mieć problemu z uczynieniem tego samego w przypadku rozliczania PIT-u przez internet. Kto jednak jeszcze tego nie robił powinien wiedzieć, że wystarczy odnaleźć w formularzu pole oznaczone następującym podpisem "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”. W tą rubrykę należy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (na przykład numer zajmującej się ochroną środowiska WWF to 0000160673), a następnie kwotę wyliczonego 1% podatku. Tyle wystarczy, by pieniądze trafiły w przyszłości na konto organizacji.

Zobacz również:
REKLAMA