Aktywność Kobiet po raz czwarty

Aktywność Kobiet to inicjatywa mająca za zadanie promocję aktywności Pań w rożnych sferach życia  biznesie, polityce, kulturze i działalności społecznej. Jest to już IV edycja konkursu, który swoim działaniem obejmuje 3/4 kraju.

gala aktywność kobiet

Pierwsza edycja akcji, powstałej z inicjatywy wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik, odbywała się na Dolnym Śląsku. Tegoroczna swoim zasięgiem obejmuje już 12 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, małopolskie, lubuskie oraz kujawsko-pomorskie.

Laureatki do nagrody nominowane są przez ludzi znanych i cenionych w swoich środowiskach (tzw. Ambasadorów), którzy wskazują osoby najbardziej zasługujące na wyróżnienie za swoją działalnością wpływającą na propagowanie idei zwiększania udziału kobiet w rożnych sferach życia publicznego. Wśród Ambasadorów są m.in. projektantka i businesswoman Joanna Przetakiewicz, businesswoman Grażyna Kulczyk, prezes Grupy Impel Grzegorz Dzik oraz dziennikarka Mariola Bojarska-Ferenc.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach:

1. Obszar Mikro,Małych Przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 osób) oraz Średnich Przedsiębiorstw (zatrudniających od 51 do 249 osób).

2. Obszar kobiet działających na rzecz zwierząt i przyrody.

3. Obszar Młodzi Aktywni (młodzież, studenci aktywizujący lokalną społeczność, własne otoczenie, działający społecznie.

4. Obszar Kultury, Turystyki i Rekreacji (organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania).

5. Obszar Wspierania Tożsamości Lokalnej (gminy, sołectwa, powiaty, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania).

Konkurs wieńczy Gala „Aktywności Kobiet”, tegoroczna obędzie się 19 czerwca 2015 r. w reprezentacyjnym obiekcie Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia.

Tegoroczną Galę poprzedzi Konferencja organizowana przez Ministerstwo Gospodarki i Fundację PZU pod tytułem „Gospodarka jest Kobietą” złożona z dwóch paneli dotyczących eksportu oraz profilaktyki zdrowotnej dla kobiet. Aneta Martynów, redaktor naczelna Women's Health, będzie brała udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zdrowia.

Aktywność Kobiet to 163 Ambasadorów, ponad 300 osób nominowanych w ciągu 4 lat oraz 18 laureatów.

Galę Aktywności Kobiet poprowadzi Agnieszka Cegielska, a gwiazdą wieczoru będzie De Mono

  • Partner główny: Fundacja Polska Miedź
  • Partner strategiczny: Fundacja PZU
  • Partnerzy: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, American Chamber of Commerce in Poland
  • Sponsor główny: Data Techno Park
  • Sponsorzy złoci:Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Synthos
  • Patroni Medialni: TVP 2, Wirtualna Polska, Women's Health, Zet Gold, Gazeta Wrocławska, Wprost

źródło: materiały prasowe

REKLAMA