Tegoroczny lipiec był cieplejszy niż zazwyczaj

Ze wstępnego podsumowania sytuacji pogodowej przygotowanego przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wynika, że tegoroczny lipiec był jednym z najcieplejszych w ostatnich latach. 

Upał fot. shutterstock.com

Pod względem termicznym tegoroczny lipiec w całym kraju był powyżej normy" – ocenił IMGW.

Według danych, w minionym miesiącu norma z okresu 1991-2020 została przekroczona (średnio w kraju) o co najmniej 0,5 ºC. Z kolei we wschodniej części kraju oraz na północy norma była przekroczona o ponad 2 ºC. Największe odchylenie zanotowano w Suwałkach – aż 3,4 ºC.

Najwyższą średnią miesięczną temperaturę zanotowano na stacji badawczej we Włodawie (woj. lubelskie) – 22,5 ºC. Z kolei najchłodniej było w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie), gdzie średnia miesięczna temperatura wyniosła 18,3 ºC.

Najwyższą temperaturę maksymalną zanotowana we Włodawie 14 lipca. Termometry pokazywały wówczas 34,3 ºC.

W Warszawie średnia miesięczna temperatura wyniosła 21,9 ºC i była o 2,2 stopnie wyższa od średniej wieloletniej. Najcieplejszym dniem w stolicy był również 14 lipca. Najwyższa temperatura maksymalna wyniosła 32,9 ºC.

W latach 2012-2021 rekordową wartość maksymalnej temperatury w Warszawie zanotowano 29 lipca 2013 r. Termometry pokazywały wtedy 35,9 ºC. Najniższą minimalną temperaturę w tym wieloleciu odnotowano 8 lipca 2016 r. i wyniosła ona 8,3°C. Według IMGW lipiec okazał się pod względem opadów dość zróżnicowany i w zależności od obszaru Polski mieścił się w przedziale od skrajnie suchego do skrajnie wilgotnego.

Opady w normie (90-110 proc. normy opadowej) wystąpiły jedynie na niewielkim obszarze kraju, tj.: na części obszaru Dolnego Śląska, południu Wielkopolski, zachodzie Małopolski oraz na przeważającym obszarze Lubelszczyzny.

Zachód oraz południowy zachód kraju uplasowały się poniżej normy opadowej. Skrajnie sucho oraz bardzo sucho było w lipcu w województwach: pomorskim, zachodnio-pomorskim, lubuskim, na przeważającym obszarze Wielkopolski, na Opolszczyźnie, Śląsku i w świętokrzyskim.

Opady powyżej normy wystąpiły w Polsce północno-wschodniej, częściowo w centrum kraju oraz na południowym wschodzie. Bardzo wilgotno i skrajnie wilgotno było w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, na przeważającym obszarze Mazowsza, wschodzie Lubelszczyzny, a także w Małopolsce, na Podkarpaciu, południu Lubelszczyzny i wschodzie Ziemi Świętokrzyskiej.

Najwyższą miesięczną sumę opadów zanotowano w Rzeszowie - 199,1 mm. Natomiast najmniej deszczu spadło w Ustce - 29,7 mm, co stanowiło 39,7 proc. normy opadowej.

W Warszawie suma opadów w lipcu wyniosła 153,8 mm, co stanowi 187,1 proc. normy wieloletniej. Najwyższy dobowy opad wystąpił 12 lipca i wyniósł 25,7 mm. Rekordowe dobowe opady deszczu w Warszawie z okresu 2012-2021 zanotowano 12 lipca 2016 r. - wyniosły one 35,4 mm. (PAP)


Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zobacz również:
REKLAMA