Co robić, gdy podczas protestu zatrzyma Cię policja?

Protesty nie ustają, dlatego udostępniamy Wam zbiór informacji na temat uprawnień i obowiązków uczestników zgromadzeń oraz funkcjonariuszy Policji przygotowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Podajcie dalej!

HFPC prawo do zgromadzeń fot. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Pamiętaj, że funkcjonariusze Policji mają prawo do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (na prośbę policjanta okaż swój dowód osobisty);
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego (np. kajdanek) w celu: wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem; odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 • zatrzymywania osób w celu ustalenia ich tożsamości lub w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
 • zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
 • przeszukiwania osób w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa;
 • obserwowania i rejestrowania obrazuzdarzeń w miejscach publicznych.

Jeżeli w trakcie zgromadzenia jesteś legitymowany/zatrzymany przez funkcjonariusza Policji MASZ PRAWO DO:

 • zapytania o imię, nazwisko i stopień policjanta, który Cię legitymuje/zatrzymuje;
 • nagrywania (ale nie rozpowszechniania) interwencji policjantów, w sposób nieutrudniający ich działań;
 • przedstawienia swojej wersji wydarzeń i swoich racji.

Ponadto, w przypadku zatrzymania masz prawo do:

 • poznania przyczyny zatrzymania;
 • bezpośredniego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym (poproś policjanta o zapewnienie tego kontaktu);
 • powiadomienia osoby najbliższej o zatrzymaniu;
 • niezbędnej pomocy medycznej (powiedz policjantowi, jeśli coś Ci dolega);
 • otrzymania odpisu protokołu zatrzymania (pa- miętaj, żeby przed podpisaniem protokołu dokładnie go przeczytać i zgłosić wszystkie swoje uwagi);
 • wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie (pamiętaj, że masz na to 7 dni od dnia zatrzymania)
 • natychmiastowego zwolnienia, jeżeli ustały przyczyny zatrzymania;
 • zwolnienia po upływie 24 godzin od chwili zatrzymania spowodowanego koniecznością ustalenia Twojej tożsamości lub podejrzeniem popełnienia wykroczenia;
 • zwolnienia po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jeśli w tym czasie do sądu zostanie przekazany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, Twoje zatrzymanie może przedłużyć się o kolejne 24 godziny. Jeśli w tym czasie nie zostanie Ci doręczone postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, musisz zostać zwolniony.

ZOBACZ TEŻ: Przemoc wobec kobiet - niech wstydzą się sprawcy, nie ofiary

 

Szczegółowe informacje na temat zgromadzeń zawarto w publikacji Fundacji „Prawo o zgromadzeniach. Praktyczny przewodnik” dostępnej na stronie www.hfhr.pl/wolnosc-zgromadzen