Polityka prywatności - poznaj szczegóły » [ X ]

Kontakt

Dane teleadresowe

 

Motor-Presse Polska sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

tel. (71) 780 66 11
fax. (71) 780 66 12

Formularz kontaktowy

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Pole wymagane

Kod*:

Redakcja Women's Health

redaktor naczelna Aneta Martynów

dyrektor artystyczny Maciej Glinka

sekretarz redakcji Patrycja Dudzisz

redaktorzy odpowiedzialni działów:  Marek Alchimowicz, Michał Gołębiewicz (dieta) / Joanna Dudzińska, Piotr Makowski (fitness i sport) /  Piotr Pflegel (zdrowie) / Patrycja Dudzisz, Sylwia Foremna (uroda) / Marek Szecht (seks i partnerstwo) / Beata Dżugaj (sztuka życia) / Jakub Skworz (reportaż);

redakcja online: Katarzyna Dwornik, Katarzyna Kupczyk, Michał Rosiak, Jakub Sawicki

product manager lifestyle online Waldemar Boszko

grafika Katarzyna Heliasz, Katarzyna Szymczak

fotoedytor Agnieszka Fotiou, Anna Wysocka

fotoedytor sesji zdjęciowych Donata Kaufhold

korekta Sławomir Gruca, Elżbieta Wieliczko

DTP Zbigniew Skrzypek, Przemysław Żyliński

Biuro reklamy

dyrektor biura reklamy

Maciej Musiał - director of advertising

sprzedaż reklam:

Ewa Ostaszewska-Krawiec - Women’s Health advertising manager
Łukasz Kapłon - Men's Health advertising manager
Tomasz Międlarz - Runner’s World advertising manager
Tomasz Czyszkowski - moto magazines advertising manager
Beata Suchorak - key account 
Katarzyna Kędzior - key account 
Jacek Kontecki - key account 
Natalia Michalska - key account
Radosław Tomkowski - key account
Marek Włodarczyk - key account
kontakt telefoniczny: +48 71 780 66 11

Dane kontaktowe działu reklamy dostępne w zakładce Reklama

Wydawnictwo
Motor-Presse Polska

Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale zakładowym w wysokości 2 860 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 899-00-26-326.

prezes zarządu Maciej Mizuro

dyrektor ds. administracyjnych Anna Stańczak

dyrektor ds. finansowych Krzysztof Janicki

business development and marketing director Rafał Stańczak

event manager Anna Turecka

kolportaż Anna Stańczak

prenumerata i numery archiwalne Agnieszka Młyńczak
womenshealth.pl/prenumerata
prenumerata@mpp.pl
tel. +48 71 780 66 11 wewn. 329

drukarnia LSC Communications Europe sp. z o.o.