Jak praca zdalna wpływa na psychikę - Czy Polacy zmagają się z FORTO?

FORTO (fear of returning to the office) to, według ankiet, dość powszechny strach na myśl o powrocie do pracy stacjonarnej w pełnym wymiarze godzin. Czy praca w trybie hybrydowym może być remedium?

FORTO materiały prasowe

Proces powrotu do pracy stacjonarnej rozpoczął się już dobrych kilka miesięcy temu, jednak wciąż nie wszyscy pracownicy są na to przygotowani. Po ponad roku wykonywania służbowych obowiązków z innego miejsca niż biuro wielu zatrudnionych nie czuje się komfortowo na myśl o powrocie do starego modelu pracy. W związku z powyższym jesteśmy świadkami zjawiska definiowanego jako FORTO (fear of returning to the office), czyli lękiem przed powrotem do biura. Pracownicy przyzwyczaili się do komfortowej pracy z wybranego przez siebie miejsca, tak więc, czy praca hybrydowa może być remedium?

Czy Polacy chcą znów pracować stacjonarnie?

Możliwość późniejszego przebudzenia, oszczędność czasu, brak uciążliwych dojazdów czy odpoczynek od biurowego „gwaru” – to tylko część korzyści wskazywanych w kontekście home office. Przeciwnicy takiego rozwiązania zauważają za to zaburzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ograniczenie kontaktów społecznych a także, paradoksalnie, zwiększenie czasu, który poświęcają na obowiązki zawodowe m.in. z powodu większej presji ze strony pracodawcy.

„Pandemia bardzo wyraźnie uwidoczniła różnice wśród pracowników w podejściu do określonej formy wykonywania obowiązków zawodowych. Część osób doskonale odnajduje się w trybie zdalnym i niemal od 1,5 roku nie pojawiła się w siedzibie firmy. Co ważne, w żaden sposób nie wpłynęło to negatywnie na ich pracę, a w wielu przypadkach stała się ona jeszcze bardziej efektywna. Część pracowników zwraca jednak uwagę na fakt, że dom stanowi dla nich azyl i miejsce odpoczynku od pracy, a poranna „mobilizacja” związana z koniecznością przejazdu do firmy jedynie ich motywuje i odpowiednio nakierowuje na obowiązki, które danego dnia muszą wykonać. Istnieje również trzecie rozwiązanie – praca hydrydowa, która zapewnia wygodę w planowaniu codziennego harmonogramu. To jednocześnie olbrzymia szansa dla pracodawców, aby w sposób prosty zapewnić osobom zatrudnionym kolejny „benefit”, którzy dzięki temu mogą zachować tak oczekiwaną równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.” – mówi mgr Oksana Tymińska – psycholog, psychoterapeuta, z Centrum Medycznego Damiana.

Z badania „Poly Evolution of the Workplace” wynika, że prawie 1/3 (29%) respondentów z Polski wskazuje, że myśląc o powrocie do biura w przyszłości, planuje pracować 2 dni w domu i 3 w biurze. Odwrotną tendencję (2 dni w siedzibie firmy do 3 w domowym zaciszu) wskazuje 1/4 (25%) ankietowanych. Blisko 12% deklaruje, że chciałoby wykonywać służbowe obowiązki w modelu 4 dni poza siedzibą firmy, natomiast zaledwie 3% badanych przewiduje bywać w biurze raz na dwa tygodnie, a tylko 1% - raz w miesiącu. Z naszego raportu wynika również, że 9% polskich pracowników będzie musiało wrócić na stałe do dobrze znanej "pracy stacjonarnej", ponieważ pracodawca nie dał im możliwości wyboru.

Dobre strony pracy w biurze

Mimo że praca zdalna jest już z nami od ponad roku, i dla wielu okazuje się błogosławieństwem, nadal istnieją jeszcze pewne jej aspekty, nad którymi należałoby popracować. Obrazują to wyniki wspominanego już badania „Poly Evolution of the Workplace” – polscy pracownicy biurowi, zapytani o czynniki, które zachęcają ich do powrotu do biura, wskazują:

  • lepsze wyposażenie i rozwiązania technologiczne (37%)
  • możliwość korzystania z biurowych przestrzeni do współpracy (24%)

Wynika to bardzo często z nieodpowiedniego wyposażenia pracowników, które nie pozwala na komfortową i wydajną pracę zdalną. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie rozwiązania technologiczne, które są wykorzystywane podczas pracy w siedzibie firmy, sprawdzą się podczas wykonywania służbowych obowiązków z domu. Szukając rozwiązań do pracy zdalnej i hybrydowej, ważny jest kompaktowy rozmiar urządzeń, tak aby znalazły one swoje miejsce w prywatnym M4 pracowników.

Czy Polska pozostanie przy pracy hybrydowej?

„Najbardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia zdrowia psychicznego pracowników byłaby możliwość wyboru przez nich sposobu wykonywania obowiązków. Narzucenie określonego modelu sprawia bowiem, że w każdej firmie znajdą się osoby, które skorzystają z obowiązującego rozwiązania, jednak będą również tacy, którzy wyraźnie na nim stracą i zauważą u siebie spadek motywacji czy efektywności pracy. Niestety może to w konsekwencji rzutować również na zadowolenie i satysfakcję w pracy, a te czynniki są wielokrotnie przyczynkiem do wystąpienia wypalenia zawodowego.” – dodaje Mgr Oksana Tymińska.

Bardzo dynamiczny wzrost popularności pracy hybrydowej i zdalnej oznacza znaczną oszczędność czasu i zdecydowanie większe możliwości w wyborze aktywności poza swoim życiem zawodowym. W rezultacie pracownicy decydują się na bardziej elastyczne godziny pracy, aby pogodzić pracę ze szkołą, zajęciami zdrowotnymi i fitness oraz spotkaniami z przyjaciółmi i rodziną. Znaczna większość respondentów z Polski zgadza się z opinią, że tradycyjny system pracy od 9 do 17 jest już „martwy” i został zastąpiony pracą w dowolnym czasie – prawie 30% (28,9%) zdecydowanie zgadza się z tym założeniem, a prawie połowa (49,9%) deklaruje, że się z nim zgadza. Jedynie 6% respondentów wskazuje, że jest w opozycji do tego twierdzenia.

Dodatkowo wzrost popularności pracy zdalnej sprawił, że zatrudnieni czują się bardziej zobowiązani do pracy poza przyjętymi z pracodawcą godzinami, a brak konieczności dojazdu do siedziby firmy i przebywanie tylko w mieszkaniu przyczyniają się do mentalności „zawsze dostępnych”. Aż 44% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że rozwój modelu zdalnego oznacza dla nich konieczność pozostania w okolicy komputera nawet po zakończeniu pracy, co stanowczo utrudnia relaks i „odcięcie” się od obowiązków służbowych.

Wdrożenie nowego modelu pracy, bardzo często nie było wynikiem starannie opracowanej strategii, a raczej koniecznością, która umożliwiła współpracę przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych. To doświadczenie było również technologiczną próbą generalną – należy przyznać, że ciągłość pracy została zachowana, jednak nad wieloma aspektami należy jeszcze popracować. Firmy muszą zrozumieć osobowości pracowników, ich style pracy oraz dostosować się do preferencji sprzętowych – to wsłuchanie się w głos zatrudnionych może podnieść poziom wydajności i komfortu pracy członków zespołów. W innym wypadku pracownicy będą bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego - które szczególnie może doskwierać w czasie pandemii COVID-19 i obowiązkowej pracy w sztywnym systemie.

Wypalenie zawodowe – jak się przed nim chronić w czasie home office?

Wypalenie zawodowe, które coraz częściej nazywane jest jedną z chorób cywilizacyjnych, jeszcze mocniej zagraża nam w dobie COVID-19 i często obowiązkowej izolacji czy pracy zdalnej. Istnieją jednak pewne kroki, które możemy podjąć w kierunki profilaktyki. O czym należy pamiętać?

  1. Znajdźmy czas na realne relacje – jeśli obligatoryjnie wykonujemy obowiązki zawodowe w domu, szczególnie zadbajmy o nasze życie towarzyskie. Wiele osób skarży się bowiem na wyobcowanie i zanik kontaktów społecznych, co jest spowodowane pracą na home office. Dlatego prostym, a jednocześnie niezwykle przyjemnym i skutecznym rozwiązaniem będzie np. zorganizowanie spotkania w gronie przyjaciół czy rywalizacja sportowa na świeżym powietrzu, które pozwolą oderwać się od spędzania czasu wyłącznie w domu.

  2. Kontrolujmy czas pracy – wielu pracowników zwraca uwagę nie tylko na zwiększone oczekiwania ze strony pracodawcy w czasie pracy zdalnej, ale również na… wydłużenie realnego czasu wykonywania obowiązków zawodowych każdego dnia. Sytuacja ta sprawia, że mniej czasu poświęcamy na odpoczynek, co może mieć negatywne konsekwencje w kontekście wypalenia zawodowego.

  3. Wróćmy do swojego hobby – dzięki temu nie tylko podniesiemy poziom satysfakcji w naszym życiu, ale zagospodarujemy czas, który w wielu przypadkach zostałby wykorzystany na wykonywanie „po godzinach” obowiązków zawodowych.

  4. Nie bójmy się rozmowy z psychologiem – w przypadku, gdy zaobserwujemy u siebie symptomy wypalenia zawodowego (m.in. niechęć do pracy, brak motywacji, niska koncentracja, duża irytacja z powodu niewielkich niepowodzeń, brak zaangażowania) warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Pomoże on zdiagnozować źródło problemu i przepracować go razem z pacjentem.
Zobacz również:
REKLAMA