ZOSTAŃ NEXT FITNESS STAR

Trenujesz? Motywujesz do aktywnego trybu życia? Walcz o tytuł Next Fitness Star i zostań trenerką Women’s Health oraz ambasadorką marki PUMA. Pełen obowiązków koniec roku utrudnił wielu z Was przygotowanie zgłoszeń, więc przesuwamy termin ich nadsyłania do 22 stycznia!

Wyślij zgłoszenie

Zacznij od nakręcenia trzech krótkich filmów:

1 Załącz film, w którym przedstawisz siebie i pokażesz, jak umiesz zmotywować innych do treningu.
brak pliku Wybierz plik Wybierz plik

lub podaj link do filmu na YouTube / Vimeo

2 Załącz film, na którym wykonujesz swoje trzy ulubione ćwiczenia.
brak pliku Wybierz plik Wybierz plik

lub podaj link do filmu na YouTube / Vimeo

3 Załącz film, na którym pokażesz, jak wykonujesz pięć ćwiczeń: pompkę, martwy ciąg, przysiad, deskę i deskę bokiem. Oprócz wykonania klasycznego pokaż nam też po dwie modyfikacje każdego z tych ćwiczeń.
brak pliku Wybierz plik Wybierz plik

lub podaj link do filmu na YouTube / Vimeo

4 Teraz dodaj swoje zdjęcie i podaj kilka informacji o sobie:
brak pliku Wybierz plik Wybierz plik

Pliki typu jpg, jpeg, png, gif o min. rozdzielczości 1000x1000 pixeli

Wszystkie pola formularza są wymagane
 • Mając na względzie Zgłoszenie do udziału w konkursie "Next Fitness Star" (dalej jako „Konkurs”), organizowanym przez Motor-Presse Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, KRS 151026, REGON 932947360, NIP 899-00-26-326 (dalej jako „Organizator”), przy udziale Puma Polska Sp. z o.o. (dalej jako „Partner”):
 • Zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam chęć wzięcia udziału w Konkursie (rozwiń)

  Zapoznałam/em, się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam chęć wzięcia udziału w Konkursie, akceptując jego postanowienia, w tym dotyczące zgody na wykorzystanie mojego wizerunku oraz licencji na powstałe w toku Konkursu fotografie i nagrania.

 • Mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Konkursie i realizacji nagrody konkursowej (rozwiń)

  Mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Konkursie i realizacji nagrody konkursowej, a ponadto nie występują po mojej stronie inne przeszkody uniemożliwiające mi uczestnictwo w Konkursie, wymienione w § 2 ust. 3 Regulaminu, w szczególności moje efekty treningowe nie są wspomagane przez środki dopingowe zawierające sterydy anaboliczne.

 • Znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące nagród w Konkursie (rozwiń)

  Znane mi są postanowienia Regulaminu dotyczące Nagród w Konkursie i w razie uzyskania tytułu Laureata przyjmuję na siebie zobowiązanie związania się z Partnerem kontraktem.

 • Zezwalam Organizatorowi i Partnerowi na korzystanie z materiałów, informacji i wypowiedzi mego autorstwa przekazanych Organizatorowi w ramach Konkursu (rozwiń)

  Zezwalam Organizatorowi i Partnerowi na korzystanie z materiałów, informacji i wypowiedzi mego autorstwa a także mojego wizerunku przekazanych Organizatorowi w ramach Konkursu, w tym powstałych w toku jego realizacji, w pełnym zakresie wskazanym w 2 ust. 11-13 Regulaminu Konkursu.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (rozwiń)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu do Konkursu przez administratora, którym jest Organizator, w celu wzięcia udziału w Konkursie i zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu. Zostałem pouczony przez Organizatora, jako administratora moich w/w danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj.ze zm.) o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu oraz o tym, że podanie danych jest dobrowolne, a także o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 • Zamawiam usługę newslettera Organizatora i Partnera (rozwiń)

  Zamawiam usługę newslettera Organizatora i Partnera, i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 1) w celu świadczenia w/w usługi.

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora i Partnera informacji handlowej (rozwiń)

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora i Partnera informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.) na podany adres poczty elektronicznej.

 • Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora i Partnera telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (rozwiń)

  Wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora i Partnera telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 243 z późn. zm.).

 • Zaznacz wszystkie zgody
Wszystkie zgody są wymagane